Tổ 2

KẾ HOẠCH TỔ 2 NĂM HỌC 2014 – 2015

          KẾ HOẠCH TỔ 2 NĂM HỌC 2014 – 2015     Những căn cứ để xây dựng kế hoạch: – Căn cứ công văn số 1419/SGDĐT ngày 22/8/2014 của  Sở GDĐT Bắc Kạn v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm…