KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

Tháng Năm 7, 2016 8:26 sáng

PHÒNG GD&ĐT NA RÌ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Đổng Xá                             Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Số: 06/KH-TH                                 Đổng Xá, ngày 07 tháng 3 năm 2016

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện công văn số 98/GDĐT-TKKH ngày 02 tháng 03 năm 2016 của phòng GD&ĐT Na Rì. Về việc Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016 – 2017.

Trường TH Đổng Xá xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016-2017 như sau:

 

1/ Đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2015-2016.

1.1. Quy mô trường lớp.

Tổng số lớp: 14

Tổng số học sinh: Học kỳ I: 175 em, Học kỳ II: 174 em, giảm 1 em chuyển vào Nam

Số lớp ghép: 4 lớp

Số lớp học 2 buổi/ngày: 10 lớp

Số lớp bán trú: 10 lớp Trường chính ăn 2 buổi/tuần của dự án SEQAP

Số học sinh lớp ghép: 20 em

Số học sinh học 2 buổi/ngày: 175 em

* Tăng so với kế hoạch có một số học sinh chuyên từ trường khác đến.

1.2. Tình hình thực hiện biên chế đội ngũ.

– Biên chế được giao: 24 người,

Trong đó CBQL: 3 đ/c

Giáo viên: 19 đ/c

Nhân viên: 2 đ/c

* Việc thực hiện kế hoạch giao.

Số CBQL hiện đang thực hiện: 3 đ/c, 1 hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng

Số giáo viên hiện đang sử dụng: 19 đ/c có 2 đ/c hợp đồng.

Số nhân viên hiện có: 2 đ/c

Số CBQL trên chuẩn: 3 đ/c

Số Giáo viên đạt chuẩn: 3 đ/c

Số giáo viên trên chuẩn: 19 đ/c

Số giáo viên dạy lớp ghép: 4 đ/c

Số giáo viên dạy 2 buổi/ngày: 17 đ/c

* So với kế hoạch được giao giảm vì có 10 lớp học 2 buổi/ ngày chưa đủ 1,5 GV nên trường xin thêm 2 giáo viên hợp đồng,

1.3. Tình hình thực hiện cơ sở vật chất.

a/  Cơ sở vật chất hiện có: 23 phòng

Trong đó:  Phòng kiên cố: 5

Phòng bán kiên cố: 17

Phòng tạm: 1

Trong năm 2015 trường không có phòng học nào được xây mới.

* Cải tạo, sửa chữa nâng cấp: không có

* Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất với nhu cầu phát triển giáo dục trong năm học 2015-2016. (Thừa, thiếu)

Trong năm học 2015-2016 đơn vị vẫn cho trường mầm non mượn 2 phòng từ năm 2010 đến nay,

Hiện đơn vị không thiếu, nhưng các phòng học đã xây từ năm 1999 đến nay đã hết thời hạn sử dụng.

  1. Quy mô phát triển trường lớp học sinh năm học 2016-2017.

2.1. Về quy mô trường, lớp, học sinh.

Tổng số lớp: 14 lớp

Số học sinh: 187 em

Số lớp ghép: 4 lớp, 26 học sinh

Số lớp học 2 buổi/ ngày: 10 lớp, 161 học sinh,

2.2. Về đội ngũ CBQL, Giáo viên, nhân viên.

– CBQL: 3 đ/c

– Giáo viên: 19 đ/c trong biên chế.  Xin thêm 1 GV Mỹ Thuật,

– Nhân viên: 2 đ/c, dự kiến xin thêm 1 kế toán

2.3. Về cơ sở vật chất.

– Phòng học: 23, đề nghị nâng cấp, hoặc sửa chữa, các phòng học đã xây dựng đưa vào sử dụng từ năm 1999. Hiện nay đã xuống cấp, và hết thời hạn sử dụng.

  1. Đề xuất, kiến nghị.

3.1. Về quy mô trường lớp, học sinh.

– Không có kiến nghị thêm

3.2. Về đội ngũ cán bộ giáo viên.

Đề nghị cấp tuyển thêm 1 nhân viên Kế toán, 1 giáo viên Mỹ thuật

3.3. Về cơ sở vật chất.

Đề nghị cho phép trường sửa chữa một số lớp học đã hỏng trần.

Người viết kế hoạch

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Mỹ

Jpeg